En gang om året, afholdes en graduering. Det er normalt i slutningen af træningsperioden i marts eller april. Gradueringen er en prøve hvor eleven viser instruktøren og en eksaminator sit pensum. Instruktøren styrer gradueringen og giver de enkelte grupper i pensum en karakter. Skalaen indeholder 4 bugstaver:

A= Perfekt udført
B= Meget tilfredsstillende
C= Tilfredsstillende
D= Ikke tilfredsstillende

Instruktør og eksaminator vurderer følgende:

1) Holdning
2) Effektivitet
3) Hurtighed
4) Kontrol
5) Realisme

Disse 5 punkter giver et helhedsindtryk som giver en karakter. For at bestå de enkelte grader skal man ikke have for mange D-karakterer. Hvis man ligger lige på grænsen til at dumpe kan det tænkes at man opnår en “H” grad. Det betyder at man ikke får bæltet til den grad som man gik op til, før man har lært en specifik del af pensum. Dette viser man til sin træner på et senere tidspunkt, som så giver eleven graden uden en ny prøve. H grader er meget sjældne hos os.

Hvis man bliver syg på gradueringsdagen eller er forhindret i at møde op af anden grund, kan en alternativ gradueringsdato altid aftales.

For at kunne deltage i gradueringen skal årskontingentet være betalt. Består man prøven udleveres nyt bælte uden beregning. Selve gradueringsbeviset opbevares i klubben. Hvis du vælger at forlade Snoldelev jiu-jitsu, får du dit gradueringsbevis med.

Er du udmeldt for nogen tid siden kan du få det tilsendt ved at sende Michael en mail med dit navn, svaradresse, samt fødselsdato. (michael@weidinger.dk)